Gehoorschade door concerten en dancefeesten

feestVolgens diverse ministers dient de muziek tijdens concerten en dancefeesten veel zachter te worden gezet. Jaarlijks komen er op dit moment minimaal 22.000 jongeren bij welke blijvende gehoorschade hebben door te harde muziek. Dit komt niet alleen door muziekevenementen maar  bijvoorbeeld ook door het afspelen van hard muziek via koptelefoons. Waarschijnlijk is dit aantal nog een onderschatting omdat veel jongeren hier geen melding van maken of dit wellicht niet eens door hebben en dit op latere leeftijd pas tot uiting komt.

Kans op gehoorschade al snel aanwezig

De kans op gehoorschade hangt vooral af van de duur dat hieraan wordt blootgesteld, zo kan 100 decibel al na 4 minuten voor gehoorschade zorgen, bij mp3-spelers of in discotheken is het geluidsniveau vaak tussen de 110 en 120 decibel. Hierdoor treedt deze schade ook op steeds jongere leeftijd op. Ongeveer 6% van de 12 tot 18-jarigen geven aan dat zij altijd een pieptoon horen. De voornaamste oorzaak bij die leeftijden is een te hard afgestelde mp3-speler, deze kunnen vaak tot 130 decibel afgeven.

Zelf muziek maken

Ook zelf muziek maken kan leiden tot gehoorverlies, dit geldt ook voor volwassenen. Daarnaast kan dit ook bij huisgenoten gehoorschade opleveren. Wanneer je bijvoorbeeld zelf drumt en oordopjes in hebt kan het best zo zijn dat je huisgenoot wordt blootgesteld aan harde geluiden, een drumstudio is dus zeker geen overbodige luxe.

Wat betreft muziekevenementen en poppodia: Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn (PvdA) heeft pasgeleden een convenant getekend waarbij aangegeven wordt dat bezoekers actief zullen worden voorgelicht over de risico’s van harde muziek voor hun gehoor. Gewaardeerd wordt dat organisatoren ook hun verantwoordelijkheid nemen, meerdere partijen dienen zich aan te sluiten bij het convenant.